Foment del consum responsable

Consum responsable

La Cooperativa impulsa programes informatius i formatius sobre consum responsable, per a fomentar una actitud crítica davant el fet del consum que tingui en compte, l’economia familiar, la salut i la seguretat de les persones consumidores o les conseqüències ambientals i socials. Parlem d’un consum reflexiu davant el consumisme impulsiu.

Campanyes i publicacions

La Cooperativa, a través del seu butlletí i de campanyes específiques, porta a terme diverses accions d’informació i formació de les persones consumidores orientades a fomentar un consum responsable.

Els enllaços del llistat d’aquí sota enllacen amb els documents i les informacions generades en aquesta línia d’acció portada a terme per Cooperativa 70. Cliqueu al damunt de l’enllaç del llistat inferior que t’interessi per a accedir-hi