Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

Al costat dels consumidors i les consumidores

L’Ajuntament de Caldes de Montbui i Cooperativa 70 mantenen un conveni en virtut del qual la Cooperativa gestiona l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), amb seu a les mateixes instal·lacions de la Cooperativa.

Les funcions d’aquesta oficina són l’atenció a les reclamacions de les persones consumidores i la realització d’accions formatives i informatives sobre temes de consum i de foment del consum responsable.

L’horari d’atenció al públic és els dimarts i els dimecres de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. I els dijous de 9 del matí a 2 del migdia. 

Amb aquesta col·laboració la Cooperativa aprofita i millora els recursos que actualment ja emprava per les funcions d’informació a les persones sòcies, i l’Ajuntament pot oferir aquest servei de competència municipal amb més capacitat d’atenció a la ciutadania.

triptic_senzill_2017_noucorreu

Els serveis:

 • Atenció personalitzada de consultes en matèria de consum
 • Anàlisi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions
 • Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestions en matèria de consum
 • Campanyes d’informació i orientació a les persones consumidores
 • Publicacions específiques d’informació en matèria de consum
 • Col·laboració amb la Junta Arbitral de Consum
 • Informació i orientació a les persones consumidores sobre l’exercici dels seus drets
 • Recepció de denúncies i reclamacions de les persones consumidores
 • Educació i formació en matèria de consum

La persona consumidora:

Qui és la consumidora?

Tothom, quan adquireix béns i productes o utilitza serveis contractats a un professional.

Els drets de les consumidores:

 • Protecció de la salut i la seguretat
 • Protecció dels interessos econòmics
 • Informació i educació en matèria de consum
 • Representació, consulta i participació
 • Protecció jurídica i reparació de danys
 • Defensa del medi ambient i la qualitat de vida

La reclamació:

Com es pot reclamar?

Per al cas que es vulgui exercir el dret de reclamar, cal aportar una fotocòpia de tota la documentació relacionada amb el problema i emplenar un imprès que facilita la mateixa Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, on han de constar les dades de la persona consumidora, les dades de l’empresa o professional, l’objecte de la queixa, una explicació detallada dels fets i d’allò que es vulgui aconseguir.

Ens trobaràs:

Link al Servei d’Informació al Consumidor (web Ajuntament de Caldes)