Estatuts Cooperativa 70

Estatuts Socials de Cooperativa 70 aprovats a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del dia 4 de juliol de 2018, inscrits al full 622 del llibre d’inscripcions del Registre de Cooperatives de Barcelona, assentament número 44. Posteriorment adaptats i modificats els articles 36, 37, 48 i 59 a l’Assemblea General Ordinària del dia 15 de desembre de 2020, inscrits al full 622 del mateix Registre, assentament 48. Finalment, ampliat i modificat l’article 2 a l’Assemblea General Ordinària del dia 27 de juny de 2023, modificació inscrita amb el número d’assentament 51 al full 622 del Registre de Cooperatives de Barcelona.

(Clica la imatge)

imatge_estatuts