Estatuts Cooperativa 70

 Estatuts Socials de Cooperativa 70 aprovats a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària del dia 4 de juliol de 2018; modificats novament els articles 36, 37, 48 i 59 a l’Assemblea General Ordinària del dia 15 de desembre de 2020, inscrits al full 622, assentament 48 del llibre d’inscripcions del Registre de Cooperatives de Barcelona en data 4 de maig de 2021.

(Clica la imatge)

imatge_estatuts