Campanya de trucades fraudulentes

Article publicat a la web dels Mossos d’Esquadra el 26 de gener de 2018 a https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Article/avisos-avis_trucades_fraudulentes.html#bloc1 En els en els darrers dies s’ha detectat una campanya de trucades fraudulentes amb origen fora de l’estat espanyol. Com funciona Durant la nit, realitzen una trucada curta (només un to) des d’un país estranger. La víctima pel matí, […]

Modificació de les tarifes per part de les operadores de telecomunicacions

Article publicat a la pàgina web de l’Agència Catalana de Consum el dijous 15 de febrer de 2018 (http://consum.gencat.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/avisosCO_detall.jsp?id=125&idioma=1) Amb relació a la pujada de preus prevista per les principals operadores de telecomunicacions, justificada per una millora de les prestacions o la inclusió de serveis nous, i que afecta especialment les tarifes dels paquets que […]

Avís als usuaris de les companyies Monarch i Air Berlin.

COMPANYIA MONARCH: El passat 2 d’octubre de 2017, la companyia Monarch Airlines i totes les seves filials (Monarch Airlines Ltd, Monarch Holidays Ltd, First Aviation Ltd, Svro Ltd, Somewhere2stayLtd) van cessar la seva activitat i totes les seves operacions, i a partir d’aquesta data s’han cancel·lat tots els vols. Si has estat afectat per aquesta […]

Què cal saber a l’hora de contractar serveis d’una clínica dental.

Les clíniques dentals han d’estar registrades com a centres autoritzats per la Generalitat de Catalunya i aquest número ha de figurar en un lloc visible de la documentació del centre i en la seva publicitat. Com a usuari, tens dret a: Conèixer el nom i la titulació dels professionals sanitaris que t’atenguin. La clínica dental […]