Energia

Dins la tasca de foment del consum responsable que fa Cooperativa 70, la component mediambiental hi té un tractament destacat com un dels criteris a tenir en compte de manera molt especial en el moment de prendre les decisions de compra i en el consum d’energia.

En relació a aquest objectiu, la Cooperativa promou diferents projectes per tal que els seus socis, i la població en general, se’n puguin beneficiar.

Un d’aquests projectes és la creació d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. Des del 2008, la Cooperativa compta amb dues instal·lacions, una a Sant Feliu de Codines, i una altra a Caldes de Montbui.

Pots veure tota la informació referent a aquest projecte en el següent enllaç: Energia/ Plaques fotovoltaiques.

El Consell ha estat sempre per treballar en favor de les energies renovables i l’eficiència energètica però això es va veure estroncat pel fet que el govern de l’Estat espanyol va treure un decret llei l’any 2012 en virtut del qual, se suprimien les primes a les energies fotovoltaiques de nova construcció per la qual cosa els projectes que s’estaven estudiant van deixar de ser viables.

El Consell però no va renunciar a fer pedagogia per fomentar l’ús d’equipaments d’autoconsum d’energia sostenible i a l’adequació del consum a criteris d’eficiència, amb la doble finalitat de contribuir a la sostenibilitat del nostre medi i alhora orientar als nostres socis i a la població en general sobre la conveniència d’afrontar aquests canvis en el propi àmbit familiar o empresarial, obtenint a més un estalvi econòmic en la despesa energètica.

A dia d’avui encara no s’ha aprovat el Reglament d’aplicació d’aquesta llei necessari per regular el que se’n diu “l’autoconsum amb balanç net”, tot i que s’ha sobrepassat en més de dos anys i mig el termini que el propi ministeri es va imposar per fer-ne la regulació. Aquesta consisteix en la possibilitat que els consumidors generin a casa seva l’energia elèctrica que els cal i puguin revertir a la xarxa l’excedent en les hores de màxima producció i proveir-se de la xarxa durant les hores en que no hi ha autogeneració.

Així doncs, la Cooperativa va haver-se de replantejar la situació i és quan va sorgir el projecte de la construcció d’una estació de servei situada al pàrquing del Caprabo de Caldes de Montbui.  Amb l’objectiu d’obtenir una major visualització de la Cooperativa, atraure nous socis i generar un benefici cooperatiu entre tots els implicats, neix aquest projecte. Òbviament, és sabut que el petroli no és una energia neta ni renovable, i que és el causant de moltes guerres, però, malauradament gairebé tots els socis en algun moment o altra necessiten aquesta font d’energia per alimentar els seus automòbils. Doncs què millor que el benefici que es pugui treure de la venda d’aquest producte ens repercuteixi favorablement com a Cooperativa de Consumidors que som.

Està previst però, seguint la línia del compromís amb el medi ambient, que a la nostra estació de servei s’hi instal·lin en les properes setmanes dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, un cop resolts alguns aspectes que han comptat amb la generosa col·laboració de la Electra Caldense.

Tot i així, seguim pensant que cal donar un bon ús als mitjans de transport, que sempre que puguem hem de prioritzar els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic.

Pots veure tota la informació referent a aquest projecte en el següent enllaç: Energia/ Benzinera i Gasoil.