Fes-te sòcia (estatuts)

Ser sòcia de Cooperativa 70 té molts avantatges

 

nou_carnet_soci

Fer-se sòcia de Cooperativa 70 permet accedir a tot un seguit d’avantatges, com els descomptes en els serveis de cafeteria, els preus especials en els productes de comerç just i de cooperatives catalanes i els descomptes a diversos establiments comercials i empreses de serveis amb conveni amb la Cooperativa.

Aquests avantatges es fan extensius a totes les persones membres de la unitat familiar (cònjuge o convivent amb relació anàloga, amb independència de la seva orientació sexual, les descendents i ascendents comuns i les de qualsevol d’ambdós que convisquin amb la persona sòcia).

  • Per fer-se sòcia només cal fer una aportació obligatòria a Capital Social de 18 euros per a tota la unitat familiar, entenent-se com a tal les persones ascendents i/o descendents de primer grau que convisquin amb la persona titular, sense cap altre pagament ni quota.
  • DESCARREGA’T ELS ESTATUTS DE COOPERATIVA 70 (.PDF)