Classes de reforç i suport escolar · COOPEDUCA

retol_classes

MATRÍCULA OBERTA TOT EL CURS

(Setembre · juny)

DESCARREGA -.PDF (informació del curs actual – Full d’inscripció i Normativa de funcionament i condicions de pagament)

S’imparteixen classes de repàs en grups reduïts (màxim 5 alumnes) en horari extraescolar (tardes de dilluns a dijous).
En aquestes classes t’ajudem i et donem eines per fer els deures de l’escola i per preparar-te els exàmens. També repassem els continguts que més et costin d’entendre i et facilitem eines i tècniques d’estudi per afavorir el teu treball de forma autònoma.

A qui va dirigit?

A alumnes de tota l’Educació Primària i de tota l’Educació Secundària Obligatòria.

Què es treballa?

 • Reforç de Primària i ESO, incidint més en les assignatures de llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i matemàtiques.
 • Tècniques d’estudi i hàbits de treball.
 • Activitats lúdico-acadèmiques a través de tallers de lectoescriptura, raonament i comprensió, ortografia, problemes matemàtics, càlcul, memòria i atenció, principalment.

Com es treballa?

Fent una individualització de continguts per a cadascun dels alumnes, tenint en compte el currículum de primària i secundària i el treball en Competències Bàsiques.

Es realitzen els deures de l’escola, però es prioritzen també altres activitats i exercicis que el puguin fer avançar en l’adquisició d’aprenentatges bàsics i competencials que l’ajudin a desenvolupar de forma  autònoma l’execució de la resta de tasques escolars.

Es fa a través de materials que l’alumnat porta de l’escola i d’altres materials que preparem en funció de les seves necessitats educatives. També fem servir les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge.

Qui les imparteix?

Les classes les prepararà i dirigirà una titulada en Magisteri especialitzada en Educació Especial amb experiència prèvia en aquest àmbit.

Horaris i preus:

Els horaris es pacten amb la mestra, després de valorar les disponibilitats de cadascun, les característiques dels grups, i tot allò que la persona responsable considera oportú. Es prioritzen les sessions d’una hora. Per a poder assolir els objectius que ens marquem, recomanem realitzar entre 2 i 3 sessions setmanals.

 • Matrícula:
  • 18 euros en concepte d’alta de soci de Cooperativa 70
  • gratuïta per a socis de Cooperativa70
 • Preu mensual:
  • 1 sessió setmanal · 35 euros mensuals
  • 2 sessions setmanals · 60 euros mensuals
  • 3 sessions setmanals · 70 euros mensuals
  • 4 sessions setmanals · 80 euros mensuals

Calendari de festius d’aquest curs 2018 – 2019:

 • Dilluns 15 d’octubre (Festa Major)
 • Dimecres 31 d’octubre i dijous 1 de novembre (Festa de Tots Sants)
 • Dijous 6 de desembre (Festa)
 • Del 24 de desembre al 6 de gener (ambdós inclosos) (Vacances de Nadal)
 • Del 18 al 22 d’abril (ambdós inclosos) (Vacances de Setmana Santa)
 • Dimecres 1 de maig (Festa del treball)
 • Dilluns 10 de juny (Festa Local)
 • Dilluns 24 de juny (Sant Joan)

Per a més informació: