Plaques fotovoltaiques

A partir de la dels estudis iniciats l’any 2007, el mes de setembre 2008 la Cooperativa va posar en marxa dues plantes productores d’energia solar. Amb aquest projecte es materialitzava el compromís de la Cooperativa amb el medi ambient.

Planta a Sant Feliu de Codines:

planta_stfeliu

La planta està instal·lada al sostre del Pavelló Municipal d’Esports de Sant Feliu en virtut d’un conveni signat amb l’Ajuntament per una durada de 40 anys i ocupa una superfície total de 1.200m2. La planta té una potència pic de 52.224Wp (potencia panells) i una potència nominal de 48kw (potència dels inversors). La producció anual estimada és de 55.000kw la qual cosa representa un estalvi anual de 100 tones de CO2.

La instal·lació està formada per un total de 192 panells fotovoltaics de 272 Wp i 2 inversors de 24kw, les característiques de les quals es defineixen en el següent apartat:

Característiques elèctriques dels panells:

 • Potència del panell:  272 Wp
 • Tensió en el punt de màxima potència:  66,0 V
 • Corrent en el punt de màxima potència:  4,10A
 • Tensió de circuit obert: 92,4V
 • Corrent de curtcircuit:  5,10A

Característiques dels inversors:

 • 2 inversors de la marca FRONIUS model IG-300 amb una potència nominal de 24kw cadascun.

Planta a Caldes de Montbui:  

planta_caldes

La planta està situada sobre la nau de l’Electra Caldense al Polígon Industrial La Borda. En aquest cas, es va crear una societat amb l’Electra Caldense participada al 50% per ambdues entitats  i que es diu Electra70, Energia i Sostenibilitat, SL.

La planta té una potència pic de 67.500 (potencia panells) i una potència nominal de 64kw (potència dels inversors). La producció anual estimada és de 92.000kw la qual cosa representa un estalvi anual de 154 tones de CO2.

La instal·lació està formada per un total de 300 panells fotovoltaics de 225 Wp i 2 inversors de 32kw, les característiques de les quals es defineixen en el següent apartat:

Característiques elèctriques dels panells:

 • Potència del panell:  225 Wp
 • Tensió en el punt de màxima potència: 28,6 V
 • Corrent en el punt de màxima potència:  7,87A
 • Tensió de circuit obert: 36,32V
 • Corrent de curtcircuit: 8,37A

Característiques dels inversors:

 • 2 inversors de la marca FRONIUS model IG-400 amb una potència nominal de 32kw cadascun.

Cada any es fa saber a les persones sòcies de Cooperativa 70 a través de l’Assemblea General, la producció mensual i anual de cadascuna de les plantes. També es publiquen els resultats en els Butlletins posteriors a les Assemblees Generals Ordinàries.