Pobresa energètica. Situació de vulnerabilitat econòmica

El passat 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. Aquesta llei, que afecta l’àmbit de consum en general, estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores per manca de pagament.

Notícia publicada al portal www.consum.cat consultada dimarts 10 de març a les 14.01h (http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tinformem/pobresaenergetica/index.html)

Llegir més

Entendre les noves factures de la llum i els tipus de contracte.

El Govern espanyol, a partir de la Resolució del 23 de maig de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’estableix el contingut mínim i el model de factura d’electricitat, ha definit un model de factura elèctrica que hauran de dur a terme les empreses comercialitzadores de referència amb la finalitat de garantir la comprensió per part del consumidor.

A partir d’aquest model, es pretén que les factures elèctriques facilitin informació sobre el consum i els costos associats de forma clara. D’aquesta manera es podran realitzar comparacions entre diferents ofertes i possibilitarà el coneixement sobre el cost del seu subministrament, preus, tarifes i condicions generals de l’accés i ús dels serveis d’electricitat.

A banda, es va publicar al BOE el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor (PVPC) d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.

Llegir més