Pobresa energètica. Situació de vulnerabilitat econòmica

El passat 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. Aquesta llei, que afecta l’àmbit de consum en general, estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores per manca de pagament.

Notícia publicada al portal www.consum.cat consultada dimarts 10 de març a les 14.01h (http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tinformem/pobresaenergetica/index.html)

Llegir més