Recomanacions per viatjar de l’Agència Catalana del Consum

Recomanacions per viatjar
L’Agència Catalana del Consum recomana als consumidors i usuaris seguir aquests consells… (21/7/2015)

(consultat dimarts 28 de juliol a les 10.42 del següent enllaç: http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=1412&idioma=1)

Recomanacions generals
Informar-se dels requisits, característiques del viatge i del lloc que es visita (visats, passaport, categories dels hotels…); guardar els catàlegs, contractes, tiquets, factures…, ja que es poden necessitar en cas que s’hagi de fer una reclamació…

Si viatgeu amb avió
A la UE hi ha uns drets mínims dels passatgers aeris en cas de cancel·lació de vol, gran retard, denegació d’embarcament (overbooking), incidències amb l’equipatge…

  • Retards de vols
  • Cancel·lacions de vol
  • Si sobrevenen incidències amb l’equipatge de vol, danys, retards, pèrdua o destrucció de les maletes, s’ha de reclamar per escrit a la companyia de transports dins el termini establert, ja que es té dret a compensacions econòmiques. És molt important però que es formalitzi l’Informe d’irregularitat d’equipatge (PIR) al taulell de la companyia abans d’abandonar l’aeroport…

Si llogueu un vehicle
Llegiu bé el contracte i les condicions del lloguer abans de signar res i examineu el vehicle en el moment de recollir-lo amb algun representant de l’empresa per comprovar que no té desperfectes…

Bars i restaurants
Coneixeu quins drets teniu quan feu ús d’aquests serveis…

Roaming
Si viatgeu a l’estranger, informeu-vos de les tarifes que cobra el vostre operador per efectuar o rebre trucades telefòniques, per enviar o rebre missatges SMS, per descarregar dades i per accedir a Internet des del país de destí…

En cas de contractar un viatge combinat, cal portar sempre el telèfon de l’agència de viatges o del seu representant en el país…Allotjaments turístics

Totes les empreses tenen Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries

És recomanable contractar el viatge a través d’empreses adherides a una Junta Arbitral de Consum perquè, en cas de conflicte, aquest es pugui resoldre de manera ràpida, senzilla i gratuïta. Els establiments adherits es poden identificar pel distintiu d’adhesió al seu aparador o en els contractes.