Inspeccions obligatòries del gas (natural i butà) i la caldera. Recomanacions.

*Article recopilat de la pàgina web de l’Agència Catalana de Consum   Desconfieu de les visites no programades d’empreses que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió. Davant del dubte contacteu amb l’empresa que apareix a la factura. Gas natural: revisió obligatòria Pel que fa a la inspecció de les instal·lacions de gas natural, […]

Pobresa energètica. Situació de vulnerabilitat econòmica

El passat 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. Aquesta llei, que afecta l’àmbit de consum en general, estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de […]