Entendre les noves factures de la llum i els tipus de contracte.

El Govern espanyol, a partir de la Resolució del 23 de maig de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’estableix el contingut mínim i el model de factura d’electricitat, ha definit un model de factura elèctrica que hauran de dur a terme les empreses comercialitzadores de referència amb la finalitat de garantir la comprensió per part del consumidor.

A partir d’aquest model, es pretén que les factures elèctriques facilitin informació sobre el consum i els costos associats de forma clara. D’aquesta manera es podran realitzar comparacions entre diferents ofertes i possibilitarà el coneixement sobre el cost del seu subministrament, preus, tarifes i condicions generals de l’accés i ús dels serveis d’electricitat.

A banda, es va publicar al BOE el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor (PVPC) d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.

Llegir més