Inspeccions obligatòries del gas (natural i butà) i la caldera. Recomanacions.

*Article recopilat de la pàgina web de l’Agència Catalana de Consum

 AtencióDesconfieu de les visites no programades d’empreses que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió. Davant del dubte contacteu amb l’empresa que apareix a la factura.

Gas natural: revisió obligatòria

Pel que fa a la inspecció de les instal·lacions de gas natural, sapigueu que:
 • És obligatori fer-la cada 5 anys.
 • Comproveu la data de la darrera revisió i quan heu de passar-ne la propera.
 • No teniu obligació de tenir un contracte de manteniment. Si us n’ofereixen un, mireu abans les condicions.
 • L’empresa distribuïdora està obligada a fer la inspecció periòdica de les instal·lacions de gas natural i aparells de gas en servei dels seus abonats. Però si així ho desitgeu, la podeu fer amb l’empresa instal·ladora de gas habilitada que trieu: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html.
  • La distribuïdora us ha de d’avisar 3 mesos abans de fer la inspecció i donar-vos un termini per tal que pugueu contractar-la amb qui vulgueu.
  • Si decidiu contractar una altra empresa, aquesta comunicarà el resultat de la inspecció a l’empresa distribuïdora.
  • Si passat el termini, no heu dit res, l’empresa distribuïdora realitzarà la inspecció (prèviament us n’ha de comunicar dia i hora).
 • Si el resultat de la inspecció és favorable, us donaran un certificat d’inspecció, amb una validesa de 5 anys. Guardeu-lo.
 • Si es detecten anomalies, us donaran un termini per corregir-les. L’empresa que us faci la reparació haurà d’enviar a la distribuïdora el nou certificat d’idoneïtat.
 • Aquestes inspeccions, tant si les fa l’empresa distribuïdora com una empresa triada per l’usuari, es cobren únicament a la factura de subministrament. No us poden demanar mai diners en efectiu.

Gas butà: revisió obligatòria

Pel que fa a la inspecció de les instal·lacions de gas butà, sapigueu que:
 • És obligatori fer-la cada 5 anys.
 • Com a titulars heu de sol·licitar a una empresa instal·ladora la revisió reglamentària. Si no en coneixeu cap podeu demanar informació a un gremi d’instal·ladors.
 • Les empreses que es dediquen a aquest tipus d’instal·lació i manteniment han d’estar inscrites en el RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. Consulteu INFONORMA).
 • No teniu obligació de tenir un contracte de manteniment. Si us n’ofereixen un, mireu abans les condicions.
 • Els preus són lliures, compareu ofertes.
 • Pacteu amb l’empresa el mitjà de pagament que us convingui.
 • Si heu passat la revisió, l’empresa enganxarà un adhesiu que n’acrediti la data i serveixi de recordatori per a la propera, i també lliurarà un certificat de revisió al propietari, guardeu-lo!.

Important:

 • El tub flexible només s’ha de canviar quan caduca i el regulador quan s’ha fet malbé (ja que no té caducitat).
 • Les estufes de butà o les cuines mòbils connectades a una sola bombona no necessiten passar la revisió periòdica, però sou responsables del bon estat i del correcte funcionament de la instal·lació.

Gas: revisió de la caldera

 • Pel que fa al manteniment de les calderes de calefacció, sapigueu que:
  • Heu de fer la revisió cada 2 anys.
  • Com a propietari o usuari de la caldera heu de demanar la revisió a una empresa mantenidora o instal·ladora. Si no en coneixeu cap podeu sol·licitar informació a un gremi d’instal·ladors.
  • Els preus són lliures, demaneu un pressupost previ.
  • No teniu obligació de tenir un contracte de manteniment. Si us n’ofereixen un, mireu abans les condicions.
  • Les empreses que es dediquen a la instal·lació i manteniment de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, han d’estar inscrites en el RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. Consulteu INFONORMA) i en el Registre d’empreses instal·ladores/mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (REITE).
  • Si heu passat la revisió, l’empresa col·locarà una etiqueta autoadhesiva en un lloc visible de cada generador de calor o fred de la instal·lació i l’emplenarà amb les dades corresponents. També lliurarà el Certificat de Manteniment.

I recordeu que:

Més informació:

 • Articles complets a Consum
 • Trucant al 012: