Avís als afectats pel canvi de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH)

Recordar que, des del novembre de 2013, les clàusules financeres dels préstecs hipotecaris que referencien el càlcul del tipus d’interès variable a l’IRPH poden ser considerades abusives, i en conseqüència se’n pot sol·licitar la nul·litat per la via judicial. L’Agència Catalana del Consum recomana a totes les persones que tinguessin les seves hipoteques referenciades a […]

Avís als afectats pel tancament de les clíniques de cirurgia estètica “Corporación Dermoestética, S.A.”

Des de l’Agència Catalana del Consum informem als afectats pel tancament de les clíniques de cirurgia estètica “Corporación Dermoestética, S.A. “(CIF A-46126017), entitat amb domicili social a València C. Pizarro, núm.11-13, que el Jutjat Mercantil núm.1 de València ha declarat el CONCURS DE CREDITORS en data 30.01.2015 i s’ha publicat en el Butlletí Oficial de […]