Avís als afectats pel canvi de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH)

Recordar que, des del novembre de 2013, les clàusules financeres dels préstecs hipotecaris que referencien el càlcul del tipus d’interès variable a l’IRPH poden ser considerades abusives, i en conseqüència se’n pot sol·licitar la nul·litat per la via judicial.

L’Agència Catalana del Consum recomana a totes les persones que tinguessin les seves hipoteques referenciades a l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) i que s’hagin vist perjudicades pel canvi de l’esmentat índex de referència, que tinguin en compte la informació següent:

Què és l’IRPH?

L’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) és el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per adquirir habitatge lliure.

La publicació de l’IRPH la feia el Banc d’Espanya que, amb caràcter mensual, realitzava una mitjana de les ofertes del mercat hipotecari inscrites per bancs i caixes d’estalvi, tenint com a resultat tres modalitats del IRPH:

  • IRPH de bancs: mitjana dels préstecs a tres anys que han concedit els bancs.
  • IRPH de caixes d’estalvi: mitjana dels préstecs a tres anys que han concedit les caixes d’estalvi.
  • IRPH del Conjunt d’Entitats: mitjana de l’IRPH de bancs i de l’IRPH de caixes d’estalvi, és a dir, del total, de préstecs concedits a Espanya.

Així doncs, l’IRPH era utilitzat per les entitats financeres per actualitzar les hipoteques amb tipus d’interès variable, quan estaven referenciades a aquest índex.

Com s’ha de reclamar si heu estat perjudicats pel canvi de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH)?

Si quan vàreu contractar el préstec hipotecari teníeu aquest Índex (IRPH) per establir la quota a pagar de la hipoteca (reviseu l’escriptura o consulteu-ho a la vostra entitat) i posteriorment, en desaparèixer aquest Índex, us l’han canviat per un altre i observeu que la quota va pujar molt i us sentiu molt perjudicats pel canvi d’índex RECLAMEU per escrit davant el Departament o Servei d’Atenció al Client de l’entitat o, en cas que n’hi hagi, davant el Defensor del Client. Les adreces d’aquests serveis han d’estar disponibles a les oficines de l’entitat o al seu web. Recordeu que les entitats financeres disposen de Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia.

Si la resposta és insatisfactòria o no heu rebut cap resposta en 2 mesos, podeu adreçar-vos a l’Organisme de Consum que us correspongui:

  • A l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del vostre municipi.
  • A l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi.
  • A les oficines de l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.
  • Podeu contactar també per demanar assessorament sobre el vostre cas amb una Associació de Consumidors.

Si opteu per la via judicial, per rebre informació i orientació sobre com fer aquesta gestió podeu adreçar-vos als Serveis d’Orientació Jurídica.

*Article extret i consultat el 7 de setembre de 2015 al següent enllaç:http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/avisosCO_detall.jsp?id=94&idioma=1

També podeu consultar l’article “OFIDEUTE, assessorament front l’impagament de préstecs hipotecaris” a https://cooperativa70.coop/wp-content/uploads/pdf/consum/ofideute.pdf