Restituïda i ampliada la protecció de la pobresa energètica a Catalunya a través de la modificació del Codi de Consum.

  • S’aprova l’actualització del Codi de Consum de Catalunya, que també incrementa la protecció de les persones consumidores en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris
  • La reforma millora la protecció dels drets dels treballadors autònoms i microempreses davant de les empreses prestadores de serveis bàsics

El Parlament ha aprovat la modificació del Codi de Consum de Catalunya per incloure-hi diferents punts que milloren la protecció de les persones consumidores en els àmbits dels subministraments energètics bàsics i dels serveis financers, principalment.

Llegir més