Restituïda i ampliada la protecció de la pobresa energètica a Catalunya a través de la modificació del Codi de Consum.

  • S’aprova l’actualització del Codi de Consum de Catalunya, que també incrementa la protecció de les persones consumidores en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris
  • La reforma millora la protecció dels drets dels treballadors autònoms i microempreses davant de les empreses prestadores de serveis bàsics

El Parlament ha aprovat la modificació del Codi de Consum de Catalunya per incloure-hi diferents punts que milloren la protecció de les persones consumidores en els àmbits dels subministraments energètics bàsics i dels serveis financers, principalment.

Pobresa energètica

La pobresa energètica s’entén com la “incapacitat d’una llar per a satisfer el mínim de serveis energètics i garantir les necessitats vitals bàsiques”, i preveu que les empreses suspenguin la interrupció del subministrament energètic –aigua, llum i gas- en els períodes crítics a aquelles famílies que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica.

D’aquesta mesura se’n podran beneficiar les famílies que presentin, durant els quinze dies posteriors a rebre la notificació d’interrupció de la companyia subministradora, un informe dels serveis socials que acrediti la seva situació de vulnerabilitat econòmica.

Les llars que es beneficiïn d’aquesta mesura podran ajornar el pagament del deute que s’acumuli amb les companyies subministradores en les condicions que acordin. En aquest sentit, el Codi de Consum també incorpora la creació d’un Fons d’atenció solidària de subministraments bàsics, que es nodrirà d’aportacions de les administracions públiques i del sector privat, per fer front al pagament del deute de les llars que no puguin complir amb el pagament ajornat.

Per a conèixer els criteris que defineixen les persones en situació de vulnerabilitat econòmica o per a tenir més informació sobre les reformes en els serveis hipotecaris i financers, o pel que fa a les millores d’informació i de protecció al consumidor, pots consultar l’article sencer al següent enllaç:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=277568&idioma=0&departament=26&canal=27