Avís als consumidors que vulguin reclamar les despeses de constitució de la hipoteca.

Habitualment, la formalització d’una hipoteca comporta certes despeses com ara les del notari, les del Registre de la Propietat o l’Impost d’Actes Jurídics Documentats. Ara bé, alguns contractes de préstec hipotecari imposen dins les condicions generals, de forma unilateral, l’obligació d’assumir aquestes despeses per part del consumidor. No obstant això, la Sentència 705/2015 del Tribunal […]

S’apuja el preu del butà

La bombona de butà tradicional (12,5 quilos) costarà a partir del dia 21 de març, un màxim de 13,52 euros, un 4,89% més cara respecte al preu anterior que era de 12,89 euros.  

Avís sobre l’ús de boletes expansibles de colors per a plantes.

Davant l’ús cada cop més generalitzat de boletes expansibles en jardineria, per a mantenir la humitat de les plantes, l’Agència Catalana del Consum recorda que: Aquest producte no és cap joguina, per tant, els infants no han de jugar-hi. Habitualment aquestes boletes són de colors i es presenten en bosses de plàstic molt atractives pels […]

Les deu claus per estalviar en el rebut de la llum.

No signeu cap contracte de canvi de comercialitzadora sense haver-lo llegit detingudament. Conegueu quina és la potència que teniu contractada. Heu de contractar en funció dels aparells que tingueu instal·lats. Tingueu al dia les lectures del comptador. Apagueu els pilots “stand by” o d’espera dels electrodomèstics. Tingueu un bon aïllament de portes i finestres. Feu […]