La nova factura elèctrica – ACC

Des de l’1 de juny, la factura de la llum i la manera de calcular-ne el consum ha canviat per a totes les persones consumidores amb un contracte de subministrament domèstic.

*Article consultat, i copiat de https://consum.gencat.cat/ca/recomanacions/subministraments-basics/llum/nova-factura-electrica/ a data 28 de desembre de 2021

El TERMCAT, amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia i de l’Agència Catalana del Consum, ha creat el diccionari en línia Terminologia de la factura elèctrica, per contribuir a aclarir els termes que giren a l’entorn d’aquest canvi tarifari estatal.

factura-llum-OK

Logotip

Dades de la factura i Resum de la factura

Dades de la persona titular

Dades del contracte

Informació del consum elèctric

Destí de l’import de la factura

Informació sobre reclamacions

Desglossament de la factura

Informació per al consumidor

Origen i impacte ambiental de l’electricitat consumida