Avís sobre l’ús de boletes expansibles de colors per a plantes.

Davant l’ús cada cop més generalitzat de boletes expansibles en jardineria, per a mantenir la humitat de les plantes, l’Agència Catalana del Consum recorda que: Aquest producte no és cap joguina, per tant, els infants no han de jugar-hi. Habitualment aquestes boletes són de colors i es presenten en bosses de plàstic molt atractives pels […]

Les deu claus per estalviar en el rebut de la llum.

No signeu cap contracte de canvi de comercialitzadora sense haver-lo llegit detingudament. Conegueu quina és la potència que teniu contractada. Heu de contractar en funció dels aparells que tingueu instal·lats. Tingueu al dia les lectures del comptador. Apagueu els pilots “stand by” o d’espera dels electrodomèstics. Tingueu un bon aïllament de portes i finestres. Feu […]

Consells als afectats per les clàusules sòl

*article extret, copiat i consultat el 17 de febrer de 2017 a https://www.diba.cat/web/consum/llistabutlletins/-/newsletter/54374633/121/103205978/consells-afectats-clausules-sol?utm_source=Aparador&utm_medium=correu&utm_content=consells-afectats-clausules-sol&utm_campaign=121 Les clàusules sòl són unes clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d’interès baixi per sota d’un determinat llindar establert per l’entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a […]