Consells als afectats per les clàusules sòl

*article extret, copiat i consultat el 17 de febrer de 2017 a https://www.diba.cat/web/consum/llistabutlletins/-/newsletter/54374633/121/103205978/consells-afectats-clausules-sol?utm_source=Aparador&utm_medium=correu&utm_content=consells-afectats-clausules-sol&utm_campaign=121 Les clàusules sòl són unes clàusules establertes en els contractes de préstec hipotecari a interès variable que preveuen que, encara que el tipus d’interès baixi per sota d’un determinat llindar establert per l’entitat bancària, la persona consumidora seguirà abonant el corresponent a […]

“Som Energia i Som Mobilitat”

El passat dijous 9 de febrer es va realitzar la xerrada “Som Energia i Som Mobilitat” al Local de Cooperativa 70, amb l’assistència d’unes seixanta persones que van poder conèixer i resoldre dubtes sobre aquestes dues cooperatives de consum. La primera part de la xerrada va estar conduïda per Adolf Candela, de Som Energia, una […]

Avís als consumidors amb clàusules sòl en la hipoteca

El Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules sòl (BOE núm. 18, de 21.01.2017) ha establert un procediment de reclamació extrajudicial, gratuït i voluntari, perquè els consumidors puguin recuperar els imports pagats indegudament per clàusules sòl en la hipoteca. El mecanisme per facilitar […]