Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada de tots els lots de diferents productes cosmètics MCCM (MCCM Purple Peel 1, MCCM Purple peel 2, MCCM Purple Peel 4, MCCM Red Peel 1, MCCM Red Peel 3, MCCM Red Peel 5, MCCM T50T35, MCCM T35P, MCCM Jessner Peel)

Referència: PS/CJB- CM 216/2024.

Marca i nom comercial

  • MCCM Purple Peel 1, 2, 4
  • MCCM Red Peel 1, 3, 5
  • MCCM T50T35
  • MCCM T35P
  • MCCM Jessner Peel

Responsable de la posada en el mercat

MESOSYSTEMSPAIN
c/. Pau Claris, 97 4º 1
08009. Barcelona

Lot/s: Tots

Descripció del risc detectat: 

En la llista d’ingredients de tots els lots d’aquests productes cosmètics s’indica que contenen àcid retinoic i àcid tricloroacètic, substàncies incloses en l’annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics). També contenen àcid tioglicòlic i resorcinol, substàncies incloses en l’annex III (llista de substàncies que no podran contenir els productes cosmètics excepte amb les restriccions establertes).
A més, els productes Xarxa Peel (1,3 i 5) i Purple Peel (1,2 i 4) reivindiquen un pH que varia entre 1 i 1,5.
Aquests productes cosmètics no compleixen el Reglament (CE) 1223/2009.

Mesures adoptades:

L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars el cessament de la comercialització d’aquests productes,  la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes i la recuperació dels usuaris de les unitats distribuïdes.

Recomanacions als consumidors i usuaris:

No adquiriu cap unitat d’aquests productes i si disposeu d’alguna unitat d’aquests productes, deixeu-les d’utilitzar de manera immediata i gestioneu la devolució de les unitats de què disposeu.

Informació consultada i recollida a la web https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/productes-cosmetics/2024/diversos-productes-cosmetics-mccm/