Consells per evitar la pesca fraudulenta de dades bancàries per correu electrònic o missatge de text

L’Agència Catalana del Consum us recorda que el phishing o pesca de contrasenyes és una pràctica fraudulenta a internet, mitjançant la qual s’utilitza un correu electrònic trampa o un missatge de text SMS –en aquest cas la pràctica s’anomena smishing–, per aconseguir dades personals i confidencials (contrasenyes i claus bancàries, números de compte i de targetes de crèdit, dates de caducitat, etc.) i fer-ne un ús fraudulent.

Aquests missatges dirigeixen la persona destinatària cap a un duplicat fals d’una pàgina web o una aplicació mòbil –per exemple, amb aparença simulada d’una entitat bancària o financera–, amb voluntat d’enganyar-la amb falsos pretextos, com per exemple verificar dades o suposades operacions realitzades en el seu compte, actualitzar el sistema, reactivar el compte o solucionar problemes de caràcter tècnic.

Per tant, si rebeu missatges electrònics o SMS que us semblin sospitosos:

  • No els obriu, elimineu-los directament.
  • Desconfieu-ne encara que imitin el logotip, les senyes d’identitat o la signatura de l’entitat bancària.
  • No els contesteu ni davant de regals, promocions, urgències ni amenaces de bloquejar-vos el compte.
  • No faciliteu les vostres dades privades d’accés als serveis bancaris. Bancs i caixes mai no us demanaran les claus secretes per correu electrònic ni SMS i, si teniu algun dubte, contacteu amb la vostra entitat.
  • Si inclouen enllaços o formularis adjunts, no els obriu ni els empleneu.
  • Podeu identificar una pàgina web segura si l’adreça canvia d’http a https (indicatiu de servidor segur). A més, a la barra d’adreces hi apareix un cadenat tancat.
  • És recomanable que instal·leu un programa de protecció en els vostres dispositius (antivirus, spam, etc.).
  • Si considereu que heu estat víctima d’un presumpte delicte informàtic, denuncieu-ho en una comissaria dels Mossos d’Esquadra.

Com s’ha de reclamar

Podeu adreçar una reclamació al Servei d’Atenció al Client de l’entitat financera –o Defensor del Client, si en té –, per operacions no autoritzades i manca de custòdia per part de l’entitat. Podeu fer-ho amb el full oficial de reclamació o trucant al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions, tot demanant el número de referència corresponent a la vostra reclamació.

Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi . La via de resolució serà la mediació de consum.

Si el banc no us reintegra l’import extret fraudulentament, i la mediació no prospera, podeu adreçar-vos a la via judicial (consulteu el Servei d’Orientació Jurídica). Si l’import de la reclamació no supera els 2.000 euros, no us caldrà advocat ni procurador.

Enllaços relacionats

Article copiat i consultat a les 13.33 del 27 de juny de 2022 a https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consells-pesca-fraudulenta-dades-bancaries