Criptomonedes. Agència Catalana del Consum

Les criptomonedes són monedes digitals o virtuals encriptades per tal d’assegurar les transaccions financeres. La primera que es va crear i la més coneguda és el Bitcoin.

Les criptomonedes es troben dins del que anomenem criptovalors, els quals són uns actius digitals configurats a partir d’unes tècniques de xifrat que proporcionen les estructures DLT (bases de dades que processen informació de forma descentralitzada) i que estan relacionades amb la tecnologia Blockchain.

Article copiat i consultat l’11 de juliol de 2022 a https://consum.gencat.cat/ca/detalls/article/Criptomonedes

Riscos

 • Tant la tecnologia com el funcionament del mercat costen d’entendre. Sovint hi ha poca informació i aquesta no resulta adequada per comprendre el producte.
 • Els criptovalors no compten amb mecanismes de protecció com el Fons de Garanties de Dipòsit o el Fons de Garantia d’Inversions ni hi ha cap banc central que empari les criptomonedes i això dificulta la protecció en cas que alguna cosa vagi malament.
 • Tant el seu valor com el seu rendiment poden experimentar variacions significatives, és, per tant, una inversió d’alt risc i es pot arribar a perdre tot el que s’hi ha invertit.
 • És un sector molt actiu i que evoluciona contínuament. Els preus pugen i baixen ràpidament.
 • Les facilitats d’anonimat fan que sigui un objectiu per als delinqüents.

Abans de la compra

 • Valoreu si enteneu com funcionen aquests productes i quins són els riscos que assumiu operant amb aquests actius.
 • Sigueu prudents i desconfieu dels anuncis que garanteixen guanyar molts diners amb total seguretat i en poc temps.
 • Penseu-vos-ho bé abans d’usar plataformes que us garanteixin beneficis fent us de càlculs automàtics. L’ús irresponsable us pot fer perdre tots els diners.
 • Desconfieu si no teniu informació clara sobre l’origen i les dades de contacte de l’empresa que fomenta la inversió.
 • Tingueu en compte quin grau de confiança us mereix la persona jurídica o física que hi ha al darrere de l’operació, ja que és qui us ha de fer el reemborsament si voleu recuperar els diners de la transacció en criptovalors.
 • Si el proveïdor d’aquests serveis no es troba a un país de la Unió Europea, la resolució de qualsevol conflicte que es plantegi podria resultar costosa i quedar fora de l’àmbit de competència de les autoritats catalanes o estatals.
 • Molt de compte amb les ofertes inicials de monedes (ICO). Confirmeu que l’equip que les fa i qui les ven existeixen realment i mireu bé els documents tècnics que ofereixen.

Després de la compra

 • No accediu a enllaços procedents de fonts no fiables que us arribin a través de correus electrònics, missatges de text o de xarxes socials. Podeu ser víctima de fraus, d’estafes, d’errors operatius o ciberdelinqüència.
 • S’han de declarar totes les operacions que feu amb les criptomonedes, inclosos els regals i els intercanvis. A més, han de constar en la declaració de la renda.
 • Si voleu fer servir criptomonedes en una transacció comercial, valoreu altres mitjans de pagament com les targetes de crèdit o les transferències bancàries que estiguin controlades per entitats financeres oficials. Evitareu riscos innecessaris i podreu presentar una reclamació si teniu algun problema amb la compra.
 • També és important tenir les màximes precaucions davant d’errors o d’atacs informàtics; així com verificar les plataformes de descàrrega d’aquests actius per tal d’evitar fraus o virus informàtics. Es recomanable l’ús de connexions privades o navegacions anònimes, per garantir la nostra privacitat.
 • Les facilitats d’anonimat que poden aportar els criptovalors els converteixen en un objectiu per als ciberdelinqüents, ja que en el cas de robar credencials o claus privades poden redirigir-vos a adreces que en dificultin o impedeixin la seva recuperació.

On us podeu assessorar i/o reclamar

Els criptovalors són un producte complex i d’alt risc per la qual cosa us aconsellem no contractar ni signar res que no entengueu.

Per resoldre qualsevol dubte, podeu usar el nostre formulari de consulta o bé adreçar-vos a una organització/associació de persones consumidores.

En cas de conflicte amb l’empresa, adreceu-vos-hi per qualsevol canal que us permeti conservar-ne una prova (fulls oficials de reclamació, formulari web, correu electrònic, trucada amb un número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu contactar amb el Servei Públic de Consum que us correspongui segons el vostre municipi (cercador). En cas que l’empresa tingui la seva seu a l’estranger podeu utilitzar el següent Formulari de Reclamació de l’Agència Catalana del Consum. La via de resolució serà la mediació de consum.

Vocabulari

 • Bitcoin: Unitat monetària que només pot ser objecte de transaccions per Internet, no avalada ni controlada per cap banc ni cap govern.
 • Criptografia: Tècnica de conversió d’un text o d’unes dades en un missatge incomprensible per a la persona que no en posseeix la xifra o la clau.
 • Criptomineria: Procés de validació de transaccions de criptomonedes basat en la resolució d’un càlcul matemàtic complex que requereix els recursos computacionals d’un minador.
 • Criptomoneda: Moneda digital independent de qualsevol autoritat que basa la seva seguretat en mecanismes criptogràfics i de consens entre els usuaris.
 • Criptovalor (Token): Unitat de valor de caràcter criptogràfic fonamentada en la tecnologia de la cadena de blocs, que s’utilitza com a element d’intercanvi o d’adquisició de béns o serveis.
 • Criptomoneder: Eina informàtica que permet custodiar i gestionar un compte personal en què s’emmagatzemen criptomonedes. Generalment, el contingut del criptomoneder està xifrat i l’accés consta de dues claus úniques generades automàticament: la clau pública, que correspon a una URL que es pot compartir i permet rebre transaccions de criptomonedes, i la clau privada, que no s’ha de compartir perquè dona accés total a les criptomonedes emmagatzemades.
 • Cadena de blocs (Blockchain): Registre distribuït dins el qual estan emmagatzemades cronològicament, en forma de blocs lligats els uns amb els altres, les transaccions successives efectuades entre els seus usuaris, de manera verificable, permanent i anònima. La primera cadena de blocs va aparèixer amb els primers bitcoins per a servir de registre de les transaccions i reemplaçar els intermediaris entre compradors i proveïdors de productes i serveis.
 • Estafa piramidal: Esquema de negoci on no hi ha activitat o inversió real. Les empreses paguen directament els presumptes beneficis dels inversos amb les aportacions d’altres inversors. La piràmide funciona mentre hi ha nous participants i/o fins que els creadors desapareixen.
 • Minar: Generar criptomonedes mitjançant un procés de criptomineria.
 • Miner/Minera: Persona que fa tasques de criptomineria.
 • Minador: Sistema informàtic amb què s’executen operacions de criptomineria per a validar les transaccions en el sistema de cadena de blocs d’una criptomoneda.
 • Oferta inicial de monedes (OIM o ICO, en anglès): Instrument de finançament de projectes basats en la cadena de blocs, segons el qual s’ofereix als inversors algunes unitats d’una nova criptomoneda, creada especialment, a canvi de monedes de curs legal o d’altres criptomonedes més conegudes.
 • Tecnologia de registre distribuït o DLT: és un paraigua que serveix per a agrupar les tecnologies que emmagatzemen, distribueixen i faciliten l’intercanvi de valor entre usuaris, sigui de forma pública o privada. Es tracta d’una tecnologia oberta per a la creació de bases de dades distribuïdes. La primera DLT funcional va ser el Blockchain.

Més informació