S’apuja el preu del butà · Gener de 2021

La bombona de butà tradicional (12,5 quilos) costarà a partir del dia 19 de gener de 2021, un màxim de 13,30 euros, un 4,89% més cara respecte al preu anterior que era de 12,68 euros.

L’OMIC recorda a les persones consumidores d’ampolles de butà que tenen dret a demanar el tiquet de compra. Sempre i quan l’usuari consumidor el demani, els venedors de butà estan obligats a lliurar aquest tiquet. En cas que no se’ls hi lliuri o l’import no es correspongui amb el preu oficial, les persones afectades poden adreçar-se a l’OMIC per tramitar una reclamació.