Els drets de les consumidores davant el Brexit*

Des de l’1 de gener de 2021 el Regne Unit ja no forma part de la Unió Europea, ja que el període de transició ha finalitzat. Per tant, la normativa europea de protecció de les persones consumidores ja no és aplicable en les relacions entre consumidores europeus i empreses britàniques, tret que en el futur s’assoleixin nous acords entre la UE i el Regne Unit o bé s’incorporin o assimilin aquests drets a la normativa anglesa.

*article consultat, copiat i adaptat de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consumidors-davant-el-Brexit a 25 de gener de 2021

Compres per internet

Si compreu en botigues virtuals amb seu al Regne Unit, reviseu les condicions aplicables pel que fa a la devolució de productes i reemborsaments, així com les possibles taxes o impostos que us poden carregar sobre el preu final.

A partir d’ara, aspectes com el dret de desistiment que permet retornar les compres a distància dins del termini de 14 dies, poden no aplicar-se quan es compri en webs del Regne Unit, excepte que l’oferta d’aquell web vagi dirigida de forma inequívoca a consumidores europees (per exemple, si els preus estan indicats en euros, la informació està traduïda al català o el castellà o l’empresa té establiments en territori de la UE).

També tingueu en compte que els productes que es compren en webs de fora de la Unió Europea estan subjectes a IVA i altres drets de duanes si costen més de 22€. Per tant, abans de fer una compra en línia verifiqueu si els impostos estan inclosos en el preu final, ja que aquests recàrrecs els pot cobrar directament el venedor o posteriorment la companyia que fa l’entrega dels productes.

Viatges

Fins al 30 de setembre de 2021 el DNI serà suficient per poder viatjar al Regne Unit, però a partir de l’1 d’octubre de 2021 caldrà el passaport. En viatges per vacances o estades curtes, no serà necessari un visat.

Quant a la legislació de la UE sobre protecció de les persones passatgeres de transport aeri, aquests drets només s’aplicaran en vols que s’enlairin des d’un aeroport situat en un estat membre o bé quan la companyia aèria que operi el vol sigui comunitària (encara que l’origen sigui un país de fora de la UE).

Si teniu previst fer ús del telèfon mòbil en roaming, tingueu en compte que els operadors de telefonia no estan obligats a proporcionar aquest servei de manera gratuïta fora del territori comunitari. Tanmateix, alguns operadors han anunciat que mantindran el roaming gratuït als clients que viatgin al Regne Unit, però si la companyia de telefonia decideix modificar les tarifes, us ho ha de comunicar amb antelació (en tot cas, informeu-vos-en abans de viatjar).

Pel que fa a la compatibilitat dels permisos de conduir, de moment els turistes o visitants de qualsevol país de la UE podran continuar usant el seu carnet de conduir.

 

Reclamacions transfrontereres

Les persones consumidores residents a la UE que tinguin qualsevol conflicte de consum amb empreses del Regne Unit, ja no podran resoldre’l mitjançant els organismes de resolució alternativa de conflictes de consum de la Unió Europea o dels Centres Europeus del Consumidor, ni tampoc podran acollir-se al procediment judicial europeu de petita quantia.

En qualsevol cas, davant d’un problema amb la compra d’un producte o la contractació d’un servei a una empresa anglesa, en primer lloc caldrà que reclameu a l’empresa i, si no aconseguiu resoldre-ho, podeu omplir el  formulari web de l’Agència Catalana del Consum per intentar trobar una solució per la via extrajudicial i voluntària de la mediació de consum.