Retards en la facturació elèctrica

Els consumidors tenim dret a fraccionar el pagament de la nostra factura elèctrica en mensualitats quan hàgim sofert retards o manca de facturació.

Des de juliol, diverses distribuïdores d’energia elèctrica no estan enviant a les comercialitzadores les dades de les lectures de consum dels seus clients.

Aquesta situació impacta en les comercialitzadores, que no poden emetre les factures finals, i en els seus clients, que acumulen diversos mesos sense pagar.

Els consumidors tenim dret a fraccionar el pagament de la quantitat deguda en tants mesos com hagin estat sense rebre la factura.

Les comercialitzadores han d’esforçar-se perquè el consumidor conegui aquest dret i facilitar els mitjans perquè sol·liciti el fraccionament.

 

Article consultat i copiat de https://www.diba.cat/es/web/consum/-/retards-en-la-facturaci%C3%B3-el%C3%A8ctrica a 22 de febrer de 2022.