Llei de Garanties

*Article consultat i copiat a https://www.diba.cat/es/web/consum/-/nova-llei-de-garantia a 9 de febrer de 2022.

Els productes com electrodomèstics, cotxes, joguines i qualsevol aparell de tecnologia comprats des de l’u de gener de 2022 tenen una garantia legal de tres anys en comptes dels dos que es donaven fins ara. 

Hi ha un any més de marge per tornar un article defectuós, reparar-lo sense cost o canviar-lo per un de nou en cas que no es pugui arreglar.

Les empreses estan obligades a tenir peces de recanvi deu anys després de deixar de fabricar un producte, és el doble de temps del que hi havia establert fins ara.

En el cas dels béns de segona mà la normativa manté que el període de garantia no podrà ser inferior a un any.

D’igual forma, també s’amplia de tres a cinc anys el termini de prescripció per a exercir els drets que el consumidor té quan el producte present una falta de conformitat.

A més, la modificació de la norma incrementa el termini d’inversió de la càrrega de la prova per a acreditar la falta de conformitat, que passa de sis mesos a dos anys.

A partir del termini de dos anys, correspondrà al consumidor la càrrega de la prova de que la falta de conformitat existia des del lliurament del producte.

Els serveis digitals

La norma recollida en aquesta llei no parla només d’objectes, sinó també de serveis digitals, que tindran dos anys de garantia: s’estableix que seran considerats continguts digitals els programes informàtics, les aplicacions, els arxius de vídeo i àudio, la música, els videojocs i els llibres electrònics.

Seran considerats serveis digitals, per exemple, els programes d’intercanvi i allotjament d’arxius digitals, els tractaments de textos, els jocs en línia, els serveis de missatgeria instantània i les xarxes socials.