Per no deixar ningú enrere, tallem amb la pobresa energètica

Des de la Generalitat de Catalunya treballem per informar les persones consumidores dels seus drets relatius a la pobresa energètica i per garantir els subministraments bàsics entre els col·lectius més vulnerables.

La Llei 24/2015 protegeix les persones i les famílies en situació de risc d’exclusió residencial davant els talls per manca de pagament del subministrament d’aigua, d’electricitat i de gas.

Per tant, les empreses distribuïdores no poden interrompre aquests serveis sense haver sol·licitat prèviament un informe als serveis socials.

Les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i no puguin fer front al pagament d’aquests subministraments bàsics, o bé hagin rebut un avís de tall, s’han d’adreçar als serveis socials del seu municipi.

Si l’empresa subministradora executa el tall malgrat que la persona o la unitat familiar es troba efectivament en risc d’exclusió residencial, es poden denunciar els fets a l’Agència Catalana del Consum.

Per a més informació consulteu les nostres recomanacions sobre pobresa energètica.

tallem-pobresa.jpg_655777426

*Article consultat i copiat del 19 de novembre de 2020 a http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/consumidor-vulnerable.html