“El consum responsable depèn de tothom” (ACC)

Consumir productes i serveis de manera responsable implica informar-se, planificar i reflexionar sobre les conseqüències dels nostres actes de compra. I tot això tenint en compte, a més a més de les característiques i el preu, aspectes com ara la conservació del medi ambient, la justícia social o la igualtat de gènere.

Des de l’Agència Catalana del Consum treballem per fomentar actituds ètiques envers el consum, de manera que sigui sostenible, de proximitat, crític, solidari, conscient, no sexista…

La campanya El consum responsable depèn de tothom, difosa durant el mes de juny en els comptes @consumcat a Instagram, Twitter i Facebook i en el canal youtube.com/consumcat, consta de 3 històries en les quals els personatges reflexionen sobre el consum responsable.

Sota el lema “Per un món més sostenible, consum responsable. Depèn de tothom!”, aquesta campanya té com a objectiu fer-nos pensar, d’una manera amena i empàtica, sobre les accions i decisions quotidianes que tenen relació amb un consum més responsable. Com les nostres accions i decisions del dia a dia poden tenir efectes i conseqüències en la societat i sobre el planeta sense que, en ocasions, en siguem del tot conscients. Perquè el consum responsable, depèn de tothom!

Et convidem a entrar al canal de Youtube i visualitzar els tres vídeos.

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consum-responsable-tothom a data 5 d’octubre de 2020