Nota informativa sobre la sentència 1505/2018 del Tribunal Suprem que estableix qui ha de pagar l’impost d’actes jurídics documentats (AJD) en les hipoteques

Article copiat i consultat el 24 d’octubre de 2018 a les 15:08 en la següent adreça:

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Nota-informativa-sobre-la-sentencia-1505-2018-del-Tribunal-Suprem-que-estableix-qui-ha-de-pagar-limpost-dactes-juridics-documentats-AJD-en-els-hipoteques

El 16 d’octubre de 2018 s’ha dictat la Sentència 1505/2018 del Tribunal Suprem que declara que l’entitat bancària que concedeix el préstec amb garantia hipotecària -la hipoteca- és qui ha d’abonar l’impost sobre actes jurídics documentats (AJD) i no qui rep el préstec.

L’Agència Catalana del Consum vol informar les persones consumidores que, pel que fa als possibles efectes d’aquesta sentència, davant les diferents interpretacions que s’estan fent i atès que la sentència no estableix expressament aquests efectes, estem a l’espera del que digui el Ple de la Sala Tercera del Tribunal Suprem que el proper 5 de novembre decidirà si confirma o no el gir jurisprudencial de la sentencia sobre aquest impost.