Informació sobre joguines segures • ACC

L’Agència Catalana del Consum (ACC) posa en marxa a partir d’avui la campanya Amb joguines segures, jugaràs més i millor amb l’objectiu de fomentar la compra de joguines segures coincidint amb el Nadal. Aquesta campanya consisteix en la inserció d’anuncis en mitjans impresos, emissores de ràdio, diaris digitals i, sobretot, l’edició i distribució de 56.000 cartells a botigues d’arreu de Catalunya, durant els propers dies.

L’ACC porta a terme les actuacions necessàries per garantir que les empreses que produeixen, distribueixen o comercialitzen béns o serveis, compleixin la normativa de protecció dels interessos generals de les persones consumidores.

Amb aquest objectiu, es fan campanyes d’inspecció durant tot l’any i es recullen mostres de productes per analitzar-los i verificar que siguin segurs. Tan bon punt es té coneixement del risc d’un producte, s’adopten les mesures adients i proporcionades al nivell del risc: prohibició temporal de la comercialització, immobilització cautelar, retirada del producte, comís i destrucció, etc.

Precisament, el material elèctric i les joguines són els productes sobre els quals es realitzen més actuacions i en els quals es produeixen més retirades i més destruccions d’unitats. Quant a l’origen de les joguines alertades, el 60% provenien de països asiàtics.

En aquest sentit, des de començament de 2018 fins ara s’han retirat del mercat 10.927 joguines i 14.347 productes elèctrics i lluminàries per incompliments en l’etiquetatge i en els requisits de seguretat.

Alguns dels riscos que es detecten més habitualment en les joguines són la presència de peces petites –o de parts que es poden desprendre– en productes adreçats a menors de 36 mesos, amb el conseqüent risc d’asfíxia; disfresses amb llaços o cordes a la zona del coll que poden provocar un escanyament; joguines amb parts tallants; perruques que no estan fabricades amb materials de baixa combustibilitat; joguines elèctriques que no tenen les piles en un espai tancat i no accessible per als infants; o jocs que incorporen imants petits, i amb un flux magnètic alt, que poden provocar perforacions intestinals en cas d’ingestió accidental.

Per això és important conscienciar les persones consumidores perquè sempre que comprin qualsevol producte, i molt especialment quan es tracta de joguines o productes adreçats als infants, ho facin en establiments de confiança i parin molta atenció a l’etiquetatge.

Consells de compra i d’ús de les joguines

És recomanable que adquirim les joguines només en establiments de confiança i que parem molta atenció a l’etiquetatge.
Fixem-nos en les possibles restriccions d’edat: escollim sempre productes apropiats per a l’edat i les capacitats de l’infant. No permetem que els infants de 0 a 3 anys utilitzin productes amb l’advertència “No apte per als menors de 36 mesos”.
Compte amb els productes que tinguin elements petits que es puguin desmuntar, ja que podrien empassar-se’ls, o aquells que tinguin parts tallants, especialment si són per a menors de 36 mesos.
Les piles de les joguines elèctriques han de quedar ocultes amb una tapa segura que no permeti que els infants pugin accedir-hi.
Les joguines amb cordes o cordons llargs poden enredar-se en el coll dels infants i escanyar-los. No pengem joguines amb cordons, llaços o cintes llargs.
Els productes adreçats als infants han d’estar fabricats amb materials de baixa combustibilitat.
Llegim les instruccions i les advertències del fabricant. El segell CE indica que el producte compleix la normativa europea de seguretat, rebutgem els que no el porten.
Seguim les instruccions d’ús i de muntatge i conservem-les per si les hem de consultar en algun moment
Retirem els embolcalls (bosses de plàstic, etc.), ja que poden provocar asfixia.
Valorem també els aspectes educatius de les joguines, evitem els continguts violents i les distincions sexistes. En aquest sentit, l’ACC col·labora amb l’Institut Català de les Dones per difondre la campanya Trenquem estereotips.
Les dades mínimes obligatòries que han d’aparèixer en l’etiquetatge de les joguines són:

La marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries. Significa que el fabricant declara que el producte compleix tots els requisits aplicables a la seguretat i n’assumeix la plena responsabilitat.
Un número de lot, sèrie, model o qualsevol altre element que permeti la identificació de la joguina.
El nom i la marca del producte.
La raó social i l’adreça del responsable de la joguina (fabricant, importador o venedor).
Les instruccions i advertències d’ús i restriccions d’edat, si n’hi ha. En el cas que la joguina presenti restriccions d’ús, s’han d’advertir els possibles riscos, així com la forma d’evitar-los –per exemple, la necessitat d’assegurar-se que la joguina es fa servir només sota la supervisió d’un adult– i s’han d’indicar aspectes com ara el rang d’edat recomanada.

En aquest enllaç podeu descarregar declaracions en vídeo i àudio de la directora de l’Agència Catalana del Consum, Elisabeth Abad:

https://we.tl/t-PFRa25ezhS

Article copiat i consultat dilluns 17 de desembre de 2018 a les 11 del matí a
http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Campanya-joguines-segures