#TrenquemEstereotips, la campanya per superar els estereotips de gènere en l’educació als infants a través de les joguines

L’Institut Català de les Dones (ICD) posa en marxa la campanya de sensibilització #TrenquemEstereotips per a impulsar la superació dels estereotips de gènere que es transmeten als infants a través del temps de joc i les joguines. L’objectiu és promoure l’educació en els valors i comportaments de la igualtat de gènere, per facilitar que els infants desenvolupin tot el seu potencial en qualsevol àmbit de la vida, respectin les diferències i no aprenguin a discriminar per raó de gènere.

Les quatre imatges de la campanya juguen amb la combinació de joguines que fàcilment s’identifiquen amb estereotips de gènere i la seva deconstrucció per a superar els estereotips sexistes que condicionen les criatures a uns determinats jocs, ja que tothom ha de poder desenvolupar la tendresa, la valentia, la sensibilitat, la iniciativa o la fortalesa.

Els eslògans de les diferents imatges són:

  • “Faig màgia amb la pilota de rugbi”
  • “Faig volar l’estel per sobre el campament”
  • “Condueixo per paisatges fantàstics”
  • “Quan ballo, tinc superpoders”

La divulgació de les imatges es fa a través de cartells, premsa escrita, xarxes socials i vídeo, i té lloc fins al 7 de gener de 2019, donat que són les dates que concentren el consum de joguines. #TrenquemEstereotips dona continuïtat i renova una campanya iniciada fa 3 anys sobre la mateixa estratègia de cridar l’atenció amb el qüestionament i el joc de la deconstrucció d’estereotips.

Els jocs i les joguines no són només un entreteniment, sinó que també són instruments que serveixen per a construir imaginaris i identitats. El joc, com la nutrició, la salut, la protecció i l’educació, és essencial per desenvolupar el potencial dels infants, contribueix al seu creixement físic, mental i social. La reproducció de conceptes sexistes a través de les joguines impedeix el ple desenvolupament de les persones, i atempta contra el principi d’igualtat efectiva de dones i homes.

Llei igualtat i joguines

Aquesta iniciativa dona compliment a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que en el seu preàmbul estableix que: l’eliminació dels estereotips de gènere és indispensable per a l’aplicació efectiva de la igualtat de dones i homes, per aquest motiu les administracions i els poders públics de Catalunya han de fer tot el possible per eliminar els estereotips i els obstacles en què es basen les desigualtats en la condició i la posició de les dones, que condueixen a la valoració desigual dels rols que tenen dones i homes en matèria política, econòmica, social i cultural. L’article 23 d’aquesta llei estableix, pel que fa a jocs i joguines que:

Les administracions públiques de Catalunya amb competències han d’emprendre les accions necessàries per a:

  1. a) Sensibilitzar i informar sobre la importància del joc i les joguines en la transmissió dels estereotips sexistes.
  2. b) Prohibir la comercialització de jocs i joguines que siguin vexatoris per a les dones, que atemptin contra llur dignitat, que facin un ús sexista del llenguatge o que fomentin l’agressivitat i la violència entre els infants i adolescents.
  3. c) Promoure l’edició de llibres, jocs i joguines no sexistes.

Article copiat i consultat dilluns 17 de desembre de 2018 a les 11:08 del matí a: http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/campanyes/joguines-valors/