Èxit de la xerrada “Què cal saber sobre la sentència de la clàusula terra”

Ahir es va realitzar amb èxit la xerrada “Què cal saber sobre la sentència de la clàusula terra” a càrrec de Marc Congost Martos, advocat d’Advor – Despatx d’Advocats i soci de Cooperativa 70.

Una cinquantena de persones van assistir a la presentació del tema que l’advocat va fer. I en finalitzar l’explicació, el públic assistent va poder plantejar dubtes sobre les seves hipoteques. Un cop acabada la sessió, de forma individual, en Marc també va atendre els dubtes més particulars.

IMG_6228

En Marc va explicar el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules sòl (BOE núm. 18, de 21.01.2017). Segons l’advocat, aquest decret intenta oferir una solució extrajudicial al consumidor però que no compromet a la banca. El consumidor ha de realitzar prèviament la reclamació al seu banc i en tres mesos hauria d’obtenir una resposta. També informa que si hi ha retorn de diners, aquests podran ser objecte de revisió per l’Agència Tributària, pel cas que s’hagués procedit a practicar la deducció per habitatge habitual. També va aconsellar que un cop el banc informi al consumidor de la quantia que li tornarà, caldria comprovar de forma efectiva i oficial que les quantitats que atorguen són les adequades. A banda, va explicar quins passos s’havien de seguir a partir de 3 supòsits:

1. Si tenim una sentència dictada fent ús del que va resoldre la sentència del Tribunal Suprem

2. Si tenim un acord previ amb l’entitat de crèdit

3. O si no hem fet cap tràmit

Durant el torn de preguntes, cal destacar les recomanacions d’en Marc tals com el cas d’una hipoteca subrogada, ja que s’hauria de demanar una còpia simple de l’escriptura inicial a través del notari per tal de verificar les clàusules a les que s’està sotmès. Recomana també no signar mai res sense abans haver revistat tota la documentació i assegurar-nos que en allò que signem no hi hagi renúncia d’accions. Explica també que en breu, tots els bancs tindran un model de carta per fer la reclamació.

Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb en Marc a través del correu electrònic advor@advor.es  o trucant al telèfon 93 115 03 18.