Avís a les persones que tinguin contractats viatges a zones afectades pel coronavirus (COVID-19)

Si heu contractat qualsevol servei per viatjar a una zona afectada pel coronavirus (COVID-19), en primer lloc us aconsellem que seguiu les recomanacions de:

Segons la informació disponible en aquests moments, l’OMS no recomana l’aplicació de restriccions als viatges ni al comerç internacional. No obstant això, seguint el principi de precaució, es recomana no viatjar a les zones afectades llevat que sigui estrictament necessari (consulteu quines són les zones afectades).

Per tant, si teniu intenció de cancel·lar un servei reservat –vol, hotel, viatge combinat, etc.– a una zona afectada pel coronavirus (COVID-19), us recomanem el següent:

  • Comproveu si disposeu d’una assegurança per cancel·lació que cobreixi aquest supòsit.
  • Contacteu amb la companyia aèria, l’hotel, l’organitzador del viatge o el prestador del servei per mirar d’arribar a un acord.
  • Reviseu les condicions contractuals del servei que heu contractat. En cas que us cobrin una penalització, ha de constar en el contracte i ha de ser adequada i justificada.
  • En relació amb els viatges combinats (paquets turístics amb dos o més serveis contractats per a un mateix viatge), si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries en el lloc de destí –és a dir, una situació de força major– no heu de pagar cap penalització.