Assemblea General Ordinària i Extraordinària · 4 de juliol

COOPERATIVA 70, S.C.C.L. CONVOCA A TOTES LES SEVES PERSONES SÒCIES A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA QUE SE CELEBRARÀ AL LOCAL SOCIAL DE LA COOPERATIVA A CALDES EL PROPER DIMECRES 4 DE JULIOL DE 2018, A 2/4 DE 7 DE LA TARDA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA I A LES 7 EN SEGONA CONVOCATÒRIA AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA:

  1. Nomenament d’Interventors d’Acta.
  2. Informe de gestió exercici 2017.
  3. Examen i aprovació, si s’escau, dels Comptes Anuals de l’exercici 2017. Informe dels Censors de Comptes.
  4. Aprovació de la proposta d’aplicació dels resultats de l’exercici.
  5. Nomenament de l’empresa que ha de realitzar l’auditoria externa de l’exercici 2018.
  6. Modificació dels Estatuts Socials de la Cooperativa per adaptar-se a la llei 12/2015 de Cooperatives.
  7. Elecció dels membres del Consell Rector.
  8. Preguntes i suggeriments.

Esperem la teva assistència a la reunió.

El Consell Rector