Tancament de la clínica dental iDental a Barcelona

* article extret de http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Tancament-iDental, consultat i modificat dimarts 12 de juny

Si teniu contractats tractaments dentals en les clíniques iDental de Barcelona, Girona i Tarragona, tancades sense avís previ, i heu pagat la totalitat o una part de l’import del servei sense que us l’hagin prestat completament:

  • Recopileu tota la documentació de què disposeu (publicitat, pressupost, contractes, factures…) i presenteu una denúncia als Mossos d’Esquadra.
  • Si heu finançat el pagament amb un crèdit al consum vinculat a la prestació del servei:

Dirigiu-vos a l’entitat financera que us ha concedit el préstec, aportant la denúncia als Mossos d’Esquadra, per demanar l’anul·lació dels càrrecs pendents de pagament, ja que s’ha produït un incompliment del contracte.

Si no atenen la vostra sol·licitud, demaneu el full oficial de queixa, reclamació i denúncia. L’entitat financera té 1 mes per contestar-vos. Si la resposta és insatisfactòria, presenteu la reclamació a l’oficina de consum del vostre municipi o a l’ACC: trobeu la vostra oficina.

  • Si heu fet el pagament amb targeta de crèdit, contacteu amb la vostra entitat financera per informar-vos de la possibilitat d’anul·lar els càrrecs. En cas que no sigui possible haureu d’adreçar-vos a la via judicial.
  • Si vau pagar els tractaments al comptat, també haureu de recórrer a la via judicial.

 Recordeu:

  • Si requeriu alguna intervenció immediata (retirada de punts, infecció, dolor agut…) podeu anar al vostre Centre d’Atenció Primària per tal que el metge de capçalera adopti les mesures adients.
  • En cas que us hagueu adreçat a un altre odontòleg, demaneu-li un informe de l’estat dels tractaments que vàreu contractar amb iDental.

Si no us el faciliten en el termini d’1 mes, podeu denunciar els fets a l’Agencia Española de Protección de Datos, atès que teniu el dret d’accés a les vostres dades personals.

  • Per demanar danys i perjudicis podeu adreçar-vos a la via judicial. Informeu-vos-en en els Serveis d’Orientació Jurídica que, si correspon, també us tramitaran els beneficis de la justícia gratuïta.