Bloc consum

Més de 100.000 usuaris veuen atrapat els diners de les seves targetes prepagament a Paypal i altres serveis

El Banc d’Espanya ha retirat la llicència a la gestora YoUnique Money, fet que ha provocat que més de 100.000 targetes prepagament hagin quedat bloquejades i, de moment, amb els diners retinguts. AICEC-ADICAE anima els afectats a acudir a la seu de l’associació amb una còpia dels contractes i comunicacions de PayPal i YoUnique Money, per tal de defensar els seus drets de manera col·lectiva.

Llegir més

Entendre les noves factures de la llum i els tipus de contracte.

El Govern espanyol, a partir de la Resolució del 23 de maig de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s’estableix el contingut mínim i el model de factura d’electricitat, ha definit un model de factura elèctrica que hauran de dur a terme les empreses comercialitzadores de referència amb la finalitat de garantir la comprensió per part del consumidor.

A partir d’aquest model, es pretén que les factures elèctriques facilitin informació sobre el consum i els costos associats de forma clara. D’aquesta manera es podran realitzar comparacions entre diferents ofertes i possibilitarà el coneixement sobre el cost del seu subministrament, preus, tarifes i condicions generals de l’accés i ús dels serveis d’electricitat.

A banda, es va publicar al BOE el Reial decret 216/2014, de 28 de març, pel qual s’estableix la metodologia de càlcul dels preus voluntaris per al petit consumidor (PVPC) d’energia elèctrica i el seu règim jurídic de contractació.

Llegir més

Restituïda i ampliada la protecció de la pobresa energètica a Catalunya a través de la modificació del Codi de Consum.

  • S’aprova l’actualització del Codi de Consum de Catalunya, que també incrementa la protecció de les persones consumidores en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris
  • La reforma millora la protecció dels drets dels treballadors autònoms i microempreses davant de les empreses prestadores de serveis bàsics

El Parlament ha aprovat la modificació del Codi de Consum de Catalunya per incloure-hi diferents punts que milloren la protecció de les persones consumidores en els àmbits dels subministraments energètics bàsics i dels serveis financers, principalment.

Llegir més