Avís als afectats pel canvi de l’Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH)

Recordar que, des del novembre de 2013, les clàusules financeres dels préstecs hipotecaris que referencien el càlcul del tipus d’interès variable a l’IRPH poden ser considerades abusives, i en conseqüència se’n pot sol·licitar la nul·litat per la via judicial. L’Agència Catalana del Consum recomana a totes les persones que tinguessin les seves hipoteques referenciades a […]

Recomanacions per viatjar de l’Agència Catalana del Consum

Recomanacions per viatjar L’Agència Catalana del Consum recomana als consumidors i usuaris seguir aquests consells… (21/7/2015) (consultat dimarts 28 de juliol a les 10.42 del següent enllaç: http://www.consum.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/noticies_detall.jsp?id=1412&idioma=1) Recomanacions generals Informar-se dels requisits, característiques del viatge i del lloc que es visita (visats, passaport, categories dels hotels…); guardar els catàlegs, contractes, tiquets, factures…, ja que […]