Recomanacions a les persones afectades per la vaga de Ryanair

Els tripulants de cabina de Ryanair tenen previst fer vaga els dos primers caps de setmana d’estiu, entre el 24 i el 26 de juny i entre el 30 de juny i el 2 de juliol. Per això, és molt important que consulteu diàriament la situació del vostre vol amb la companyia aèria o la vostra agència de viatges.

Si la companyia aèria cancel·la el vol, d’acord amb l’establert en la Unió Europea pel Reglament CE 261/2004, podeu escollir entre la devolució de l’import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu.

Si opteu pel transport alternatiu, us han d’oferir menjar, begudes i, si calgués, sistemes de comunicació gratuïtament fins la nova sortida. A més, si la sortida és l’endemà o dies més tard, també teniu dret a allotjament, amb els desplaçaments inclosos.

També us pot correspondre una compensació econòmica d’entre 250 i 600€, en funció de la distància del vol, excepte que us comuniquin la cancel·lació amb una antelació mínima de dues setmanes.

Les quanties de les compensacions econòmiques per cancel·lació, establertes per la normativa comunitària, són les següents:

Distància del vol en km Vols intracomunitarisVols extracomunitaris
Fins a 1.500250 €250 €
Entre 1.500 i 3.500 km400 €400 €
Més de 3.500 km400 €600 €

Tingueu en compte que si la línia aèria us ofereix un vol alternatiu que us permeti arribar a destí amb poques hores de diferència, respecte de l’hora prevista inicialment, la compensació econòmica es reduirà al 50%.

Si la companyia aèria no respecta els vostres drets, demaneu el full oficial de reclamació en el mateix taulell de l’aeroport o reclameu a l’empresa per algun mitjà que en deixi constància –formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.–. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum del vostre municipi o comarca, o bé amb l’Agència Catalana del Consum (cerqueu la vostra oficina de consum). Des dels organismes públics de consum es tramitarà la reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.

Finalment, us recordem que els incompliments del Reglament CE 261/2004 es poden denunciar davant l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

Article copiat i consultat a 15 de juny de 2022 a https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/vaga-Ryanair-estiu-2022