Recomanacions per a les persones afectades per les fortes tempestes i pedregades (Agència Catalana del Consum)

Si heu patit danys en els béns o talls de subministrament a causa de les fortes tempestes i pedregades, l’Agència Catalana del Consum us fa les recomanacions següents:

Danys en els béns

  • Comproveu quines assegurances teniu contractades (de la llar, del vehicle, etc.) i si cobreixen els danys. Només es podrà aconseguir una indemnització si el bé sinistrat estava assegurat en el moment en què es van produir els danys.
  • Si la pòlissa d’assegurança cobreix els béns fets malbé, comuniqueu-ho a l’entitat asseguradora dins el termini de set dies naturals a partir del moment en què us n’heu assabentat –excepte que la pòlissa estableixi un termini superior–. És recomanable informar del sinistre per algun mitjà que en deixi constància (per exemple, trucant al servei d’atenció al client i demanant un número de referència).
  • Si el sinistre és provocat per riscos extraordinaris o catastròfics, com ara una inundació produïda per la pluja, un cop de mar o per vents iguals o superiors a 120 km/hora, l’asseguradora té l’obligació de comunicar el sinistre al Consorci de Compensació d’Assegurances, organisme estatal que indemnitza els danys produïts per fenòmens naturals i, per tant, aquesta entitat es farà càrrec d’indemnitzar els danys, sempre que disposeu d’assegurança.

Talls de subministrament (llum, aigua, telèfon, etc.)

  • En cas que encara no us hagin restablert adequadament el servei, contacteu amb la companyia subministradora per mitjà dels seus canals d’atenció al client. Posteriorment, reviseu les factures perquè podríeu tenir dret a que no us cobrin la part del servei no prestat. Si cal, reclameu a l’empresa contractada.
  • Si disposeu d’una assegurança de la llar del tipus multirisc, comproveu si cobreix els danys i perjudicis soferts pels talls de subministrament.
  • Si heu sofert danys en els béns i també talls de subministrament, i ambdós estan coberts per la mateixa asseguradora, especifiqueu-ho de forma conjunta en el mateix comunicat del sinistre.

En el cas que la companyia d’assegurances o l’empresa de subministrament no atengui la vostra reclamació, podeu reclamar davant el servei públic de consum del vostre municipi o comarca, o bé a l’Agència Catalana del Consum.

També podeu demanar assessorament a una organització/associació de persones consumidores.

Article copiat i consultat l’1 de setembre de 2022 a l’enllaç: https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/danys-tempestes-pedregada