Què cal saber si no rebeu les factures de llum en el període acordat

Com a consumidor heu de saber:

  • Que la facturació del vostre servei ha de ser mensual o bimestral, excepte si teniu quota fixa mensual. Si teniu tarifa fixa mensual la vostra factura es regularitzarà anualment.
  • Quan, per un error administratiu imputable a la companyia, no rebeu les factures o aquestes factures les rebeu amb retard, la companyia no us podrà exigir el pagament de les factures que excedeixin de l’any sense haver-se facturat .
  • Si l’empresa no us ha emès factures de llum en el període adient, podeu demanar el fraccionament en tantes factures mensuals com mesos hàgiu estat sense rebre la factura.
  • En cas que canvieu de companyia teniu dret a rebre la liquidació del compte, en el termini de 42 dies com a màxim, a comptar des de la data en què es va produir el canvi.
  • Quan aquestes situacions us provoquin una situació d’indefensió  o bé hi hagi un incompliment del contracte o un mal servei d’atenció al client, podeu demanar, entre altres coses, una compensació que ha d’estar degudament quantificada.
  • En cas de dubte podeu consultar al vostre organisme públic de consum  (cerqueu la vostra oficina de consum).

Com reclamar

  • Si no es respecten els vostres drets, reclameu a l’empresa comercialitzadora de llum per algun mitjà que en deixi constància –fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.–.
  • Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum del vostre municipi o comarca, o bé amb l’Agència Catalana del Consum (cerqueu la vostra oficina de consum). Des dels organismes públics de consum es tramitarà la reclamació mitjançant una mediació i/o un arbitratge de consum.

En darrer lloc, us recordem que també podeu demanar assessorament en una organització o associació de persones consumidores.

Article publicat i consultat a https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/manca-facturacio-llum el 27 de febrer de 2024.