Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada de lots de productes cosmètics

Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada de tots els lots de producte de tintes de tatuatge Viking ink dynamic forest green

Referència: PS/AMM CM 45/2024/AE
Alerta RAPEX: A12/00284/24
Lot/s: LOT-DG-002-D1

Descripció del risc detectat: el producte conté arsènic (2.80 ± 0.76 mg/kg) i cobalt (1.22 ± 0.38 mg/kg) en concentracions superiors a les permeses d’acord amb el Reglament (UE) 2020/2081, en el qual s’indiquen els límits de concentració específics per a determinades substàncies que contenen les tintes per a tatuatge o maquillatge permanent, entre les quals s’inclouen l’arsènic, el cobalt i el níquel. D’altra banda, el producte conté níquel (5.34 ± 1.32 mg/kg), quan el producte està etiquetat com “nickel free”. El producte no compleix el Reglament (CE) 2020/2081. Així mateix, aquest producte no està autoritzat per a la seva comercialització a Espanya.

Mesures adoptades: l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars el cessament de la comercialització d’aquest producte i la retirada del mercat de les unitats distribuïdes.

Informació consultada i recollida a la web https://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/alertes-de-productes-cosmetics/2024/viking-ink-dynamic-forest-green/

Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada d’un lot del producte Lotus Valley PERFUMES. ARIAN POUR FEMME, Eau de toilette

Referència: PS/MCH-CM 0051/2024
Alerta Rapex: A12/00317/24
Lot/s: LV012020

Descripció del risc detectat: en la llista d’ingredients d’aquest producte cosmètic s’indica que conté butylphenyl methylpropional. Aquesta substància està inclosa en l’annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) 1223/2009, la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics. Aquest producte cosmètic no compleix el Reglament (CE) 1223/2009.

Mesures adoptades: l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars: el cessament de la comercialització del lot afectat d’aquest producte, la retirada del mercat de les unitats distribuïdes del lot afectat d’aquest producte.

Recomanacions als consumidors: no adquiriu cap unitat del lot afectat d’aquest producte. Si disposeu d’alguna unitat del lot afectat, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata. 

Informació consultada i recollida a la web https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/productes-cosmetics/2024/arian-pour-femme.-eau-de-toilette/index.html

Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada del mercat de tots els lots de productes d’estètica: Tintes de tatuatge i maquillatge permanent PERMA BLEND.

Referència: PS/AMM CM 41/2024/AE
Alerta RAPEX: A11/00017/24
Lot/s: Tots

Descripció del risc detectat: segons les anàlisis dutes a terme per les autoritats franceses en unitats de 3 lots d’aquest producte s’ha detectat que estan contaminades microbiològicament amb els bacteris ambientals Bacillus cohnii, B. subtilis, B. thuringiensis, B. cereus o B. licheniformis. Segons aquestes autoritats, el fet que aquest producte no s’esterilitzi fa que aquesta contaminació pugui afectar a tots els productes de Perma Blend, per la qual cosa el risc de contaminació microbiològica no es pot descartar. L’aplicació d’aquests productes contaminats microbiològicament pot provocar vermellor, taques o altres reaccions en la zona de la pell on s’hagi fet el tatuatge usant aquestes tintes. Els productes es poden comprar en línia, però no estan autoritzats per comercialitzar-se a Espanya.

Mesures adoptades: l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars: el cessament de la comercialització d’aquests productes, la retirada del mercat de les unitats distribuïdes d’aquests productes.

Recomanacions als distribuïdors: si disposeu d’unitats dels productes afectats, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de manera immediata. Contacteu amb els clients que heu subministrat aquests productes afectats i gestioneu la retirada de totes les unitats subministrades.

Informació consultada i recollida a la web https://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/alertes-de-productes-cosmetics/2024/perma-blend-tintes-de-tatuatge-i-maquillatge-permanent/