Què cal fer si us dificulten el canvi de tarifa de llum o gas? ACC

L’Agència Catalana del Consum recomana als consumidors que volen canviar de companyia i contractar les tarifes regulades de llum (PVPC) o de gas (TUR), que facin els tràmits per escrit (correu electrònic, formulari web, carta certificada, burofax…) o per telèfon conservant el número de la gestió telefònica per tal que tinguin constància de la petició i puguin reclamar si hi ha algun problema.

Donar-se de baixa de la companyia actual

  • Consulteu si heu de pagar alguna penalització (en el cas que el contracte no hagi finalitzat).
  • Doneu-vos de baixa d’acord amb el termini i procediment que recull el vostre contracte.
  • Reviseu si teniu contractats serveis de manteniment, reparació o assegurances i si us interessa donar-los de baixa.

Demanar l’alta en la nova companyia

  • La nova companyia disposa de 21 dies per donar-vos d’alta.
  • Fixeu-vos si el contracte inclou serveis addicionals com el manteniment, les reparacions o alguna assegurança. No esteu obligats a contractar-ne.
  • Demaneu el contracte de subministrament per escrit. Hi teniu dret.

En cas de retard en donar-vos d’alta o disconformitat amb el servei, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum del vostre municipi o comarca, o bé amb l’Agència Catalana del Consum (cerqueu la vostra oficina de consum). Des dels organismes públics de consum es tramitarà la reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són gratuïts i voluntaris per a ambdues parts: la mediació i l’arbitratge.

*Article consultat, copiat i adaptat de https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/canvi-a-tarifa-regulada-llum-i-gas a data 5 de gener de 2023