Compres a distància.

Les compres a distància són les que es realitzen sense la presència física simultània de l’empresari o empresària i de la persona consumidora. S’efectuen mitjançant una tècnica qualsevol de comunicació a distància i dins un sistema de contractació a distància organitzat pel propi empresari o empresària.

Els mitjans més habituals de contractació a distància són les botigues virtuals a Internet, el correu postal, la telebotiga de la televisió, el telèfon o el correu electrònic.

Informació prèvia:

Abans que la persona consumidora realitzi la compra de productes o el contracte de serveis, l’empresari ha de facilitar informació clara i comprensible sobre determinats aspectes, com ara les característiques principals del producte o servei; les dades d’identificació de l’empresari; el preu total i, si s’escau, les despeses addicionals; els procediments de pagament, lliurament i execució; el dret de desistiment o política de devolució, i la garantia legal.

En cas que es tracti d’una botiga virtual cal comprovar que tingui un web mínimament acurat, amb dades de contacte (nom i adreça física de l’empresa, correu electrònic, telèfon, etc.) i informació detallada dels seus productes.

També convé comparar preus i desconfiar si es detecten grans diferències. Una altra opció és buscar per la xarxa l’opinió d’altres consumidors sobre l’empresa.

Davant de visites o trucades comercials, convé no facilitar dades personals, dades bancàries o factures anteriors si no se n’està ben segur ni tampoc acceptar o signar res que no s’entengui.

Pagament:

En el cas d’Internet les opcions de pagament són diverses:

  • Contra reemborsament. El pagament es realitza en efectiu en el moment de rebre el producte.
  • Amb targetes:

– De prepagament. Es poden recarregar amb l’import exacte de les compres.

– Crèdit. Cal facilitar el número de targeta, la data de caducitat, el nom del titular i, com a mesura addicional de seguretat, el CCV2 o xifra de tres o quatre dígits que apareix en la zona posterior de la targeta, al costat de la signatura.

  • Des del telèfon mòbil. L’app mitjançant la qual es realitza el pagament ha de ser segura i fiable.
  • Passarel·les de pagament segur (Paypal). Són plataformes intermediàries entre el client, el seu banc i l’empresa de venda en línia. El seu ús vincula les dades bancàries amb un compte d’usuari. Per tant, a l’hora de pagar l’única informació que cal facilitar a la botiga electrònica és el nom d’usuari i la contrasenya de Paypal.
  • Per transferència bancària. Si l’entitat bancària del client és diferent a la del venedor, el pagament no és immediat i pot trigar uns dies a fer-se efectiu. La botiga en línia no tramita l’enviament de la comanda fins que no verifica la recepció de la transferència. Aquesta pot ser l’opció menys segura i, per tant, només convé triar-la per a la compra en botigues de confiança.
  • Domiciliació bancària. És útil per a la contractació de serveis que es paguen periòdicament.

D’altra banda, per confirmar que la pàgina és segura, en el moment d’efectuar el pagament, l’adreça ha de canviar d’http a https i a la part inferior del navegador hi ha d’aparèixer un cadenat tancat.

Una vegada realitzada la compra del bé o la contractació del producte, el venedor ha d’enviar al consumidor una factura, un tiquet o un justificant de la transacció.

 

Lliurament del producte o prestació del servei

El lliurament del producte o la prestació del servei s’ha de realitzar dins dels 30 dies posteriors a la realització de la compra, excepte que a l’oferta s’indiqui un altre termini. Si l’empresari no compleix, el consumidor por resoldre el contracte i reclamar les quantitats abonades.

L’enviament via postal del producte ha de:

  • contenir l’adreça de contacte de l’establiment, la factura corresponent, la garantia i el formulari de desistiment.
  • fer-se, almenys, tots els dies laborables, de dilluns a divendres, excepte en el cas de concórrer circumstàncies o condicions geogràfiques especials.
  • lliurar-se al destinatari o la persona que aquest autoritzi o dipositar-se als casellers postals o a les bústies domiciliàries, individuals o col·lectives.

 

Dret de desistiment

Aquest dret és obligatori en les compres a distància. El consumidor disposa d’un període mínim de 14 dies per retornar la compra o desistir del contracte. En aquest cas, l’empresari té l’obligació d’abonar els diners en un termini màxim de 14 dies naturals des que n’és coneixedor.

 

Manca de disponibilitat del producte

En cas que els béns sol·licitats no estiguin disponibles, l’empresari o empresària ha d’avisar la persona consumidora perquè pugui recuperar les quantitats abonades en un termini màxim de 14 dies.

En alguns casos el bé o el servei contractat es pot substituir per un altre de característiques semblants sense cap augment de preu, però cal que l’empresari o empresària n’hagi informat prèviament la persona consumidora.

 

*Article consultat, copiat i adaptat parcialment de http://consum.gencat.cat/ca/el-consum/modalitats-de-compra/compres-a-distancia/a data 3 d’abril de 2018