Com reclamar les despeses hipotecàries

Si vau signar una hipoteca abans del juny del 2019 i vau pagar les despeses de gestoria, notaria, registre, taxació i comissió d’obertura, podeu reclamar el retorn d’aquestes quanties.

Segons la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 25 de gener de 2024, les persones que van signar la seva hipoteca abans del juny de 2019, poden reclamar la devolució de les despeses de constitució, considerades abusives i nul·les pel Tribunal Suprem (TS).

  • Qui pot reclamar les despeses de la hipoteca?

Els consumidors que van signar la hipoteca abans del juny de 2019 i que van pagar les despeses de gestoria, notaria, registre, taxació i comissió d’obertura.

Es poden reclamar fins i tot si ja s’ha cancel·lat la hipoteca.

  • Quines despeses podeu reclamar?

Les despeses del Registre de la Propietat, de la gestoria, de la taxació, de la notaria (al 50% amb el banc), de la comissió d’obertura i també l’interès legal.

El cost de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats l’ha d’assumir l’entitat financera si la signatura de la hipoteca és posterior al 10 de novembre de 2018; abans d’aquesta data, correspon al consumidor o consumidora.

  • Fins quan podeu reclamar?

No hi ha una data límit. La sentència del TJUE amplia de forma indefinida el termini per reclamar les despeses hipotecàries a l’entitat bancària. El TJUE aclareix que el termini per reclamar les despeses hipotecàries s’inicia a comptar des que el consumidor té coneixement que la clàusula és abusiva.

  • Com podeu reclamar?
  1. Adreceu una reclamació al servei d’atenció al client de la vostra entitat financera de manera que en tingueu constància: per mitjà dels fulls oficials de reclamació, de correu certificat o burofax, o bé truqueu al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions i demaneu el número de referència corresponent.
  2. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi, perquè us faci una mediació amb l’entitat financera per intentar resoldre el conflicte. Per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions.
  3. En cas que no arribeu a cap acord amb l’entitat financera us podeu adreçar a la via judicial (consulteu el Servei d’Orientació Jurídica). Si l’import de la reclamació no supera els 2.000 euros, no us caldrà advocat ni procurador.

Us recordem que, en tots els casos, podeu assessorar-vos en una organització/associació de persones consumidores.

  • Quina documentació és convenient que adjunteu a la reclamació?

Còpia del vostre DNI, de l’escriptura del préstec hipotecari, de les factures relacionades amb el pagament d’aquestes despeses (gestoria, notari, Registre de la Propietat, taxació de l’habitatge i comissió d’obertura).

Article publicat a https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Reclamar-despeses-hipotecaries i consultat a 1 de febrer de 2024