Alertes de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides

Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada de diversos lots del producte cosmètic Nuky Crema Hidratante Soft.

Referència: PS/CBV-CM 1244/2023
Alerta Rapex: A12/03010/23
Lot/s: 211125, 211001, 210726
Descripció del risc detectat:
En la llista d’ingredients dels lots afectats d’aquest producte cosmètic s’indica que conté butylphenyl methylpropional. Aquesta substància està inclosa en l’annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) 1223/2009, la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics.
Els lots afectats d’aquest producte cosmètic no compleixen el Reglament (CE) 1223/2009.
Mesures adoptades:
L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars el cessament de la comercialització dels lots afectats d’aquest producte i la retirada del mercat de les unitats distribuïdes dels lots afectats.
Recomanacions als consumidors:
No adquiriu cap unitat dels lots afectats d’aquest producte. Si disposeu d’alguna unitat dels lots afectats d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.

Informació consultada i recollida a la web https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/productes-cosmetics/2024/nuky-crema-hidratante-soft/

Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada de diversos lots del producte Aigua bidestilada Orravan.
Referència:
PS/MCH-CM 0030/2024. Nota informativa COS, 01/2024
Lot/s: Tots els lots fabricats els anys:
Any 2022, lots: 2105, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206.
Any 2023, lots: 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309.
Descripció del risc detectat:
Des de la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de Salut s’ha informat a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris de la contaminació dels lots 2305, 2307 i 2308 del producte Aigua bidestilada Orravan amb el bacteri Burkholderia cepacia.
No pot descartar-se la seva presència en la resta de lots pel fet que el procés de fabricació del producte no dóna garanties suficients que altres lots no es puguin haver contaminat durant la fabricació i al fet que el producte no porta cap sistema conservant que el protegeixi enfront d’una possible contaminació.
El producte incompleix el Reglament (CE) núm. 1223/2009 perquè no es presenta amb una finalitat exclusiva o principal cosmètica. La funció indicada en el seu etiquetatge, “control i anàlisi”, no és una finalitat pròpia dels productes cosmètics. Tampoc no hi consta la data de caducitat mínima.
Aquest producte cosmètic no compleix el Reglament (CE) 1223/2009.
Mesures adoptades:
L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars el cessament de la comercialització dels lots afectats d’aquest producte, la immobilització i el cessament, de manera immediata, de l’ús de totes les unitats dels lots afectats d’aquest producte.
Recomanacions als consumidors i usuaris:
No adquiriu cap unitat dels lots afectats d’aquest producte. Si disposeu d’alguna unitat dels lots afectats d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.

Informació consultada i recollida a la web https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/productes-cosmetics/2024/aigua-bidestilada-orravan/

Alerta per a consumidors relacionada amb la retirada de tots els lots dels productes cosmètics: Lingot de naturmais, Narciso de naturmais, Diore de naturmais i Bossic pour home.
Referència:
PS/MCH-CM 1281;1283;1284;1289/2023
Alerta Rapex: A12/03089/23, A12/03098/23, A12/03101/23, A12/03112/23
Lot/s: Tots
Descripció del risc detectat:
En la llista d’ingredients de tots aquests productes cosmètics s’indica que contenen butylphenyl methylpropional. Aquesta substància està inclosa en l’annex II (llista de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) 1223/2009, la qual cosa fa que estigui prohibit el seu ús en productes cosmètics.
Aquests productes cosmètics no compleixen el Reglament (CE) 1223/2009.
Mesures adoptades:
L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars el cessament de la comercialització d’aquests productes i la retirada del mercat de les unitats distribuïdes.
Recomanacions als consumidors:
No adquiriu cap unitat d’aquests productes. Si disposeu d’alguna unitat d’aquests productes, deixeu-la d’utilitzar de manera immediata.

Informació consultada i recollida a la web https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/productes-cosmetics/2024/diversos-productes-fragancias-mais/