Virus a través de mails “suposadament” d’Endesa

Dilluns passat 30 de maig, es va detectar una Campanya fraudulenta d’enviament massiu d’e-mails a Clients i no Clients d’Endesa simulant avisos de factura d’Endesa. El remitent s’identifica principalment amb l’adreça falsa “endesa-clientes.com” molt similar a la correcta (Endesa Online, i des de l’adreça gestiononline@endesaonline.com). Què conté l’e-mail fraudulent? El detall de la suposada factura, […]