Xerrada sobre les Targetes Revolving

El passat dilluns 3 de febrer a les 7 de la tarda, a la seu de la Cooperativa 70, va tenir lloc una xerrada sobre les Targetes Revolving, a càrrec de l’advocat Marc Congost del despatx Advor de Caldes de Montbui, soci de la Coop70 i amb la coordinació de la OMIC.

L’objectiu de la xerrada fou el de donar informació rellevant sobre el funcionament d’aquesta tipologia de targetes a les persones consumidores. Les Revolving són unes targetes de crèdit que tenen la particularitat d’abonar el deute en quotes d’imports determinats i successius en el temps, amb un tipus d’interès que en determinats casos supera el 2% mensual.
Per Marc Congost, la comercialització d’aquestes targetes ha estat una pràctica molt estesa per gran part d’entitats de crèdit, i que els Jutjats han considerat els seus interessos propis de la usura, i han anul·lat els contractes, havent les consumidores de retornar en exclusiva el capital deixat per les entitats, no així els seus interessos. Si bé es va matisar que cal estudiar el cas concret i analitzar la situació del crèdit en cada moment per aconsellar la millor solució.
Cal assenyalar que el perjudici més gran per a les persones consumidores que han utilitzat o estan fent ús d’aquestes targetes és que en funció de la quota mensual, amb els interessos mensuals tant elevats, poden estar abonant quotes que no cobreixin ni la part d’interessos que genera la targeta i no s’acabi mai d’abonar el capital concedit. Per això, cal revisar els rebuts dels pagaments duts a terme i rellegir el contracte signat, per avaluar la situació i poder fer-ne un diagnòstic.
En acabar la xerrada, es va obsequiar a les persones assistents amb una copa de cava, i van poder concretar els seus dubtes particulars i mantenir un intercanvi d’opinions entre les pròpies assistents.
Article escrit pel Despatx d’Advor