Un cop de mà, abril 2015 (núm. 48)

En aquest número hi trobaràs:

El comentari lèxic: *Posar en valor
El desvetllamots: Acostar(-se), acostament
Etimologies: Petó
Clica aquí!: blog de terminologia Vocabulària
L’apunt de sintaxi: Pot i ha de + infinitiu
Que diu que què?: Entrenament personal
Dóna-hi un cop d’ull: frases amb errors

El trobaràs a https://cooperativa70.coop/un-cop-de-ma/